Hyra slushmaskin

Sluchmaskin med två tankar

Två smaker slush på event på Odenplan 7a