Fotopelare med greenscreen

Fotopelare på Elmiamässan

En mässamonter som använder sig av en fotoautomat med greenscreen

På Elmiamässan i Jönköping