Laserskytte

Laserksytte på tid

En tävling i skytte på tid från ett aktivitet i en butik

Två måltavlor samt tidtagning