Ekfat

Ekfat för uthyrning

Ekfat som varit fyllt med whiskey

Höd 90 cm och omkrets 50 cm