Litet stjärntält mått

Mått och förslag på placering av bänkar

Mått på ett stjärntält som är 13 m i diameter

Mått och förslag på placeringar av bänkar