Stort stjärntält mått

Mått och förslag på placeringar för bänkar

Mått på ett stjärntält som är 17 m i diameter

Mått och förslag på placeringar av bänkar