Fotopelare och greenscreen

En tagning på en fest

En fest där vi har en fotopelare, greenscreen, belysning och en väska rekvisita

Företagsfest på Quality Hotel Globe