Långbord

Långbord på en afterskifest och vita granar

Afteski fest i Sandviken

Från en afterskifest för ett företag i Sandviken